Producenci

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa

0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

najlepsze ekspresy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Staramy się, aby w sklepie internetowym NajlepszeEkspresy.pl kupowało się jak najłatwiej i aby zamówienia były dostarczane płynnie i na czas. Do tego potrzebne są nam dokładne informacje o Was, które zbieramy i chronimy. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w NajlepszeEkspresy.pl

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest firma FHU Anna Stołowska z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 7a lok. A012, o numerze NIP 7272649534 i numerze REGON 101557606zwany dalej Sprzedawcą. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Administrator wdrożył w politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy NajlepszeEkspresy.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT NajlepszeEkspresy.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.najlepszeekspresy.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 

§2. Administrator Danych

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie bądź dokonujesz zakupu produktu bez rejestracji, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP (na podstawie art. 6 pkt 1 b RODO).

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych [AC1], sprostowania[AC2],  usunięcia[AC3]  lub ograniczenia przetwarzania[AC4], prawo sprzeciwu[AC5],  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego[AC6].

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Sprzedawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@najlepszeekspresy.pl

6. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 

§3. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – który jest niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. adresu e-mail – który jest niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numeru telefonu – który jest niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo, żeby podał:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo, żeby podał:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez NajlepszeEkspresy.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

- DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15

 

W przypadku skorzystania z systemu ratalnego on-line wszelkie dane podane po przejściu na stronę odpowiedniego banku pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez NajlepszeEkspresy.pl

NajlepszeEkspresy.pl współpracuje z następującymi bankami:

a. Credit Agricole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, Orląt Lwowskich 1

 

§4. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na NajlepszeEkspresy.pl

 

1. NajlepszeEkspresy.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta NajlepszeEkspresy.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z NajlepszeEkspresy.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na NajlepszeEkspresy.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji NajlepszeEkspresy.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. NajlepszeEkspresy.pl (cookies)

NajlepszeEkspresy.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia NajlepszeEkspresy.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania NajlepszeEkspresy.pl do Twoich potrzeb.

NajlepszeEkspresy.pl wykorzystuje cookies do:

a) zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

b) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania NajlepszeEkspresy.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

c) tworzenia statystyk i raportów oglądalności i funkcjonowania NajlepszeEkspresy.pl

3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez NajlepszeEkspresy.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez NajlepszeEkspresy.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

6. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie: 

• Microsoft Internet Explorer:

http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

• Mozilla Firefox:

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

• Google Chrome Google Chrome:

 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.

 

 

§5. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów NajlepszeEkspresy.pl

 

NajlepszeEkspresy.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w NajlepszeEkspresy.pl linki do innych stron internetowych. NajlepszeEkspresy.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

 

§6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

 

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,NajlepszeEkspresy.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

 

§7. Zmiana polityki bezpieczeństwa

 

NajlepszeEkspresy.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania NajlepszeEkspresy.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie NajlepszeEkspresy.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: 

http://najlepszeekspresy.pl/content/9-polityka-prywatnosci

 

 

§8. Kontakt


NajlepszeEkspresy.pl kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 570 510 580 lub e-mail: sklep@najlepszeekspresy.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 570 510 580 lub e-mail: sklep@najlepszeekspresy.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

 

FHU Anna Stołowska

ul. Łąkowa 7a lok. A012

90-562 Łódź

NIP 7272649534 
REGON 101557606

 

 

----------

[AC1]Artykuł 15 RODO

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

[AC2]Artykuł 16 RODO

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

[AC3]Artykuł 17 RODO 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 

[AC4]Artykuł 18 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

[AC5]Artykuł 21 RODO

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

[AC6]Organem nadzorczym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.